REKLAMACIJE

Opis procedure za rešavanje reklamacija kupaca

Postupak obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. Prijem i evidentiranje reklamacije korisnika
 2. Obrada podataka iz reklamacije
 3. Odobrenje za rešavanje reklamacije
 4. Verifikovanje i zaključivanje reklamacije

Kako mogu da prijavim reklamaciju?
Kontaktiranjem našeg Centru za reklamacije korisnika na e-mail: store@globalfashion.rs


Koja su osnovna pravila postupka?
Pri rešavanju reklamacija klijenata mora se znati sledeće:

 • Prigovor koji dostavlja korisnik dobija status reklamacije tek po odluci nadležne osobe. Raičević Global Company zadržava pravo da ne usvoji svaki prigovor.
 • Korisnici čiji prigovor ne bude usvojen biće blagovremeno informisani i dobiće obrazloženje o razlozima odbijanja.
 • Korisnik mora da dostavi prigovor propisanim kanalima, inače on neće biti propisno evidentiran.
 • Prigovor mora da sadrži dovoljno relevantnih podataka da bi odgovorni mogli da donesu odluku o prihvatanju (ili odbijanju) istog.
 • Korisnik čiji je prigovor dobio status Reklamacije biće blagovremeno informisan o roku koji je određen za rešavanje, kao i kada je proces završen.
 • Da bi uvažili reklamaciju, OBAVEZNO morate imati fiskalni račun, koji je ujedno i garancija na proizvode.
 • Na reklamaciju imate puno pravo shodno zakonu o zaštiti potrošača, ali je potrebno da se pridržavamo uzajamnih obaveza kako bi obezbedili da reklamaciju rešimo u najkraćem roku, na Vaše zadovoljstvo.
 • Kupac koji reklamira robu je dužan da je vrati kurirskom službom o svom trošku na adresu ogranka firme Raičević Global Company (Antifašističke borbe 29, lokal 21, 11070 Beograd), neoštećenu, u originalnom pakovanju i sa fiskalnim računom. 

ODUSTAJANJE (VRAĆANJE ROBE)

Zakonska odredbe: „Obaveze ugovornih strana  kod prodaje na daljinu – Ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija. Kod ovih modaliteta kupovine, propisano je pravo potrošača da odustane od ugovora bez obrazloženja, u roku od 14 dana od dana njegovog zaključenja. To je period tokom koga potrošač koji je dao izjavu da zaključuje ugovor može  da se predomisli, odnosno preispita svoju izraženu volju  (cooling off period). Za potrošača ne nastaju štetne posledice zbog odustanka od ugovora. Posledice odustanka od ugovora – smatra se da ugovor nije ni nastao“.

Obaveze potrošača (Kupca): da pre isteka roka od 14 dana obavesti trgovca da odustaje od ugovora (pošalje popunjen obrazac za odustanak) i da o svom trošku  vrati nekorišćenu robu prodavcu u izvornom stanju i originalnoj ambalaži, kao i račun i popunjen obrazac o odustajanju. Ako Kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove vraćanja proizvoda snosi sam.

Obaveze trgovca (Prodavca): 1. Odgovara po osnovu saobraznosti; 2. da predugovorno obavesti potrošača o pravu na odustanak; 3. da preda potrošaču obrazac za odustanak; 4. Da isporuči robu u roku od 30 dana ako drugačije nije ugovoreno; 5. da vrati novac potrošaču u slučaju odustanka od ugovora ako su za to ispunjeni uslovi.

Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži.

Ako uslovi za vraćanje proizvoda nisu ispunjeni, Prodavac ima pravo da odbije povraćaj novca ili da odbije zamenu.

Proceduru za Odustajanje i Izjavu možete preuzeti OVDE

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U skladu sa članom 33. Zakona o zaštiti potrošača, ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane članovima 34. i 35. ovog zakona. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora. 

Kupac može očekivati povrat novca samo u slučaju da je poručeno vraćeno u istom stanju u kome je isporučeno odnosno nekorišćeno, neoštećeno i u originalnoj ambalaži. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana. Novac se kupcu vraća isključivo uplatom na tekući račun. 

Ukoliko je pri kupovini odabran način plaćanja pouzećem, kupac je u obavezi da prilikom povrata kupljene robe priloži popunjen obrazac Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, gde je neophodno navesti broj tekućeg računa na koji se može izvršiti uplata novca. 

Ako je odabrano plaćanje platnom karticom, povrat novca se obavlja na račun sa kog je i obavljeno plaćanje. 

U slučaju da je plaćanje obavljeno sa deviznog računa ili sa računa inostranih banaka nije moguće izvršiti uplatu na isti, već je neophodno dostaviti broj dinarskog tekućeg računa.